Proclamatie

Op maandag 25/06/18 was het zover, een nieuwe groep leerlingen werd geproclameerd en rondde hiermee het lager onderwijs af. Dit ging gepaard met gemengde gevoelens. Gevoelens van blijdschap, vreugde, maar ook verdriet door het afscheid. We dragen jullie in ons hart mee, het ga jullie super goed in het secundair onderwijs!

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be