Thema Lente (bloemen, bijen,...) K3

Klein zaadje:

Ik was een heel klein zaadje

In de grond zo diep

De Here God gaf mij zon en regen

Hij is de schepper die mij tot leven riep

En gaf aan mij zijn liefde en zijn zegen

Ik ben blij dat ik mag groeien

Voor mijn schepper mag bloeien, dank u Heer (2X)

Ik was een heel klein zaadje in de moederschoot

De Here God gaf mij vorm en leven

Hij is de schepper, Zijn liefde is zo groot

Mijn hele lichaam werd door Hem geweven

Ik ben blij dat ik mag groeien

Voor mijn schepper mag bloeien, dank u Heer (2X)

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be