Dramales(L5A)

De leerlingen konden uit een reeks gedichten over dieren en bloemen hun favoriete gedicht uitkiezen. Het was de bedoeling om dit gedicht op een creatieve manier uit te beelden. 

In groep gingen de leerlingen aan de slag om uit te zoeken op welke manier en met welke middelen ze het best hun vers konden uitbeelden. Er werd druk overlegd, gepland, geknutseld en geoefend. Het resultaat was prachtig! We konden genieten van fantastische ideeën, maskers, kledij en een stukje drama. Prima gedaan, klas 5A.

 

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be