Werelddierendag (L5A)

In het kader van de werelddierendag 4 oktober 2017 deden de leerlingen opzoekwerk. Welke dieren komen er in onze continenten voor?

Per 2à3 leerlingen werd een continent toegewezen. Via allerhande bronnen van boek tot internet werd druk gezocht naar informatie. Eens ze de typische dieren hadden opgelijst, begon het 'creatieve werk'. Aan de hand van een stappenschema moesten ze de dieren overtekenen. Vormen, technieken, lijnen...kwamen aan bod. Het uiteindelijke resultaat werd op het betreffende continent gekleefd. Ziehier het resultaat van onze echte kunstenaars!!!

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be