L2 Vroeger

Binnen het kader van ons nieuwe thema van wero, kregen we in onze klas bezoek van meneer Alfred (één van onze buschauffeurs) en zijn vrouw. Zij kwamen ons vertellen over 'vroeger'.

Zo kregen we te horen dat, toen zij nog kinderen waren, er slechts één auto was in hun straat en er maar een paar mensen een telefoon hadden. Naar het toilet gaan was best bijzonder: je zat op een grote plank met een gat erin en moest je billen afvegen met krantenpapier. 

Zoveel speelgoed als wij nu kennen, hadden zij niet! En schermen (TV, computer...) waren er al helemaal niet! Waarmee hielden zij zich dan bezig? Zij maakten bootjes uit halve noten of gebruikten blikjes die ze dan in de gracht een wedstrijdje lieten varen, voortgeduwd door een stok. Met losse deeltjes van een fietsketting (schakels) speelden ze dan het 'bikkelspel'. Rolschaatsen konden ze ook. 

En hoe ging het er aan toe op school? Oei, oei, wat waren de 'zusters' en de meesters streng: een tik met de regel of trekken aan de oren...en wanneer je iets heel ergs had gedaan, kwam je terecht in het kolenhok of moest je op de knieën zitten op de boord van de trede voor het bord. 

Op het einde van hun bezoek, kregen we allemaal een 'zoethoutstokje'. Dit kregen de kinderen vroeger ook. Hier konden ze dan een paar dagen lang op kauwen. 

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be