Experimenteren 'STEM' (L5A)

In het kader van de weroles 'Techniek op mijn bord' mochten de leerlingen proefondervindelijk experimenteren.

Ze kregen per 2 een proefopdracht. Samen moesten ze die voorbereiden (materialen verzamelen, werkwijze onderzoeken, ...), uitvoeren en eventueel bijsturen. Daarna kregen ze de tijd om de proef voor te stellen aan hun klasgenoten. Sommige proeven leidden tot heel wat verwondering en nieuwsgierigheid! 

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be