0 Comment

Meester Regis

Ik ben Regis en tevens de oudste leerkracht in de Ark. 38 jaar in het onderwijs hebben mijn passie nog niet aangetast. Nu begeleid ik kinderen die leer- en/of gedragsproblemen hebben. Daarnaast trek ik met alle klassen de natuur in of werken we in de schoolmoestuin. ’s Middags organiseer ik de refter en ’s avonds de opvang. Op woensdagmorgen bidden we samen met de collega’s en doe ik co-teaching in het 1° leerjaar. Kortom, een gevarieerde maar uitdagende en leuke job.