Welkom

In onze school willen we dat iedere leerling:

zich goed voelt, met goesting (samen)werkt en betrokken bezig is.

de nodige ruimte krijgt om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en God te ontdekken

zijn leerproces zelf in handen leert nemen

een positief, realistisch zelfbeeld heeft

respectvol omgaat met God, zichzelf, de ander en zijn omgeving

 

Dit doen we door als team samen en met passie:

te gaan voor kwaliteitsvol onderwijs dat uitdaagt en stimuleert

te werken vanuit een veelzijdige en veelkleurige aanpak

kinderen op relevante wijze voor te bereiden op hun verdere leven

Bijbelse waarden en normen na te streven

Gods liefde door te geven

Mondmaskers t.v.v. SmdB De Ark

Om de school met de Bijbel ‘De Ark’ te steunen maakt Inge Vandenberghe (mama van Elias L6a) mondmaskers voor 5 euro. Je kunt de buitenstof zelf kiezen, voor de binnenkant kies ik een bijpassend kleur. Er zijn ook effen kleuren ter beschikking zoals wit, blauw, groen, paars. De maat kan gekozen worden alsook de elastiek (achter de oren of om het hoofd)

Meer info en bestellingen via: Inge_vandenberghe@hotmail.com  of 0475/365245 of https://www.facebook.com/uniekbyinge/ 

Warme school

In het schooljaar 2018-2019 stapten wij in het project ‘Warme scholen’, begeleid door Workitects (voorheen Flanders Synergy).
Samen met Mijn Oogappel, proberen wij om onze schoolorganisaties slimmer te organiseren, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren met ‘goesting’ aan de slag kan gaan. We werken aan een warme schoolomgeving waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders… zich veilig, verbonden en betrokken voelen.
De voortrekkers van dit project zitten als kernteam regelmatig samen als ‘Vliegwiel’ en werken mogelijke ideeën uit om onze scholen warmer te maken. Deze ideeën worden regelmatig teruggekoppeld in overlegmomenten naar de beide teams. Driemaal per jaar vindt een forum plaats waarbij de mening van ouders, grootouders, externen, … gehoord wordt. We doen ons best om ook met die info verder aan de slag te gaan om op deze manier ‘een school van ons allemaal’ te maken.

Bij vragen kunt u steeds terecht bij het Vliegwiel. De leerkrachten die zich hiervoor inzetten zijn: Meester Claude (directie De Ark), Juf Nele (directie Mijn Oogappel), juf Stephanie (coördinator Mijn Oogappel) , juf Wendy (zorgcoördinator De Ark), juf Lindsey, juf Willeke, juf Nancy en juf Liesbeth (leerkrachten De Ark).

Nieuwsberichten

Hieronder kan je de laatste nieuwsberichten bekijken.

Terug naar school

We tellen af naar de eerste schooldag…

Countdown Element