Welkom

In onze school willen we dat iedere leerling:

zich goed voelt, met goesting (samen)werkt en betrokken bezig is.

de nodige ruimte krijgt om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en God te ontdekken

zijn leerproces zelf in handen leert nemen

een positief, realistisch zelfbeeld heeft

respectvol omgaat met God, zichzelf, de ander en zijn omgeving

 

Dit doen we door als team samen en met passie:

te gaan voor kwaliteitsvol onderwijs dat uitdaagt en stimuleert

te werken vanuit een veelzijdige en veelkleurige aanpak

kinderen op relevante wijze voor te bereiden op hun verdere leven

Bijbelse waarden en normen na te streven

Gods liefde door te geven

Warme school

In het schooljaar 2018-2019 stapten wij in het project ‘Warme scholen’, begeleid door Workitects (voorheen Flanders Synergy).
Samen met Mijn Oogappel, proberen wij om onze schoolorganisaties slimmer te organiseren, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren met ‘goesting’ aan de slag kan gaan. We werken aan een warme schoolomgeving waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders… zich veilig, verbonden en betrokken voelen.
De voortrekkers van dit project zitten als kernteam regelmatig samen als ‘Vliegwiel’ en werken mogelijke ideeën uit om onze scholen warmer te maken. Deze ideeën worden regelmatig teruggekoppeld in overlegmomenten naar de beide teams. Driemaal per jaar vindt een forum plaats waarbij de mening van ouders, grootouders, externen, … gehoord wordt. We doen ons best om ook met die info verder aan de slag te gaan om op deze manier ‘een school van ons allemaal’ te maken.

Bij vragen kunt u steeds terecht bij het Vliegwiel. De leerkrachten die zich hiervoor inzetten zijn: Meester Claude (directie De Ark), Juf Nele (directie Mijn Oogappel), juf Stephanie (coördinator Mijn Oogappel) , juf Wendy (zorgcoördinator De Ark), juf Lindsey, juf Willeke, juf Nancy en juf Liesbeth (leerkrachten De Ark).

Nieuwsberichten

Hieronder kan je de laatste nieuwsberichten bekijken.

Zomervakantie

Het schooljaar gaat veel te snel voorbij…

Ondanks het feit dat het opnieuw een bijzonder schooljaar was, hebben we enorm genoten van alle wat we kregen van onze Hemelse Papa. Zowel de directie, bestuur, leerkrachten, leerlingen als ook de vele vrijwilligers kijken dankbaar terug op een geslaagd en zeer fijn schooljaar.

We gaan nog eventjes door en daarna genieten we samen van een welverdiende zomervakantie om van te genieten.

Countdown Element