Welkom

In onze school willen we dat iedere leerling:

zich goed voelt, met goesting (samen)werkt en betrokken bezig is.

de nodige ruimte krijgt om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en God te ontdekken

zijn leerproces zelf in handen leert nemen

een positief, realistisch zelfbeeld heeft

respectvol omgaat met God, zichzelf, de ander en zijn omgeving

 

Dit doen we door als team samen en met passie:

te gaan voor kwaliteitsvol onderwijs dat uitdaagt en stimuleert

te werken vanuit een veelzijdige en veelkleurige aanpak

kinderen op relevante wijze voor te bereiden op hun verdere leven

Bijbelse waarden en normen na te streven

Gods liefde door te geven

Warme school

In het schooljaar 2018-2019 stapten wij in het project ‘Warme scholen’, begeleid door Workitects (voorheen Flanders Synergy). Dit driejarig verandertraject had tot doel onze school slimmer te organiseren, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren met ‘goesting’ aan de slag kan gaan. Nu het traject achter de rug is, blijven we constant werken aan een nog warmere schoolomgeving waar leerlingen, leerkrachten, ouder en derden zich veilig, verbonden en betrokken voelen.
De voortrekkers van dit project (het zgn. Vliegwiel) vormen nu het kernteam van de school. Zij overleggen regelmatig samen en werken mogelijke ideeën uit om de efficiëntie van de schoolwerking te verhogen en er op deze manier ‘een warme school van ons allemaal’ van te maken.

In memorian - Jolien Verschueren

Nieuwsberichten

Hieronder kan je de laatste nieuwsberichten bekijken.