Welkom

In onze school willen we dat iedere leerling:

zich goed voelt, met goesting (samen)werkt en betrokken bezig is.

de nodige ruimte krijgt om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en God te ontdekken

zijn leerproces zelf in handen leert nemen

een positief, realistisch zelfbeeld heeft

respectvol omgaat met God, zichzelf, de ander en zijn omgeving

 

Dit doen we door als team samen en met passie:

te gaan voor kwaliteitsvol onderwijs dat uitdaagt en stimuleert

te werken vanuit een veelzijdige en veelkleurige aanpak

kinderen op relevante wijze voor te bereiden op hun verdere leven

Bijbelse waarden en normen na te streven

Gods liefde door te geven

Warme school

In het schooljaar 2018-2019 stapten wij in het project ‘Warme scholen’, begeleid door Workitects (voorheen Flanders Synergy).
Samen met Mijn Oogappel, proberen wij om onze schoolorganisaties slimmer te organiseren, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren met ‘goesting’ aan de slag kan gaan. We werken aan een warme schoolomgeving waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders… zich veilig, verbonden en betrokken voelen.
De voortrekkers van dit project zitten als kernteam regelmatig samen als ‘Vliegwiel’ en werken mogelijke ideeën uit om onze scholen warmer te maken. Deze ideeën worden regelmatig teruggekoppeld in overlegmomenten naar de beide teams. Driemaal per jaar vindt een forum plaats waarbij de mening van ouders, grootouders, externen, … gehoord wordt. We doen ons best om ook met die info verder aan de slag te gaan om op deze manier ‘een school van ons allemaal’ te maken.

Bij vragen kunt u steeds terecht bij het Vliegwiel. De leerkrachten die zich hiervoor inzetten zijn: Meester Claude (directie De Ark), Juf Nele (directie Mijn Oogappel), juf Stephanie (coördinator Mijn Oogappel) , juf Wendy (zorgcoördinator De Ark), juf Lindsey, juf Willeke, juf Nancy en juf Liesbeth (leerkrachten De Ark).

Nieuwsberichten

Hieronder kan je de laatste nieuwsberichten bekijken.

Week van de vrijwilliger

Van 27 februari tem 7 maart is het week van de vrijwilliger. Omdat onze school draait op de medewerking van vrijwilligers willen we deze week niet zomaar laten voorbij gaan. Jammer genoeg kan het jaarlijkse vrijwilligersfeest niet doorgaan, maar misschien mogen de vrijwilligers nog een alternatieve verrassing verwachten…

Dank je wel lieve vrijwilligers om onze leerlingen naar school te brengen en weer veilig thuis, om het eten op te scheppen en de eetzaal steeds netjes te maken, om te ondersteunen in de klas, om te helpen met lezen en nog zoveel andere dingen die jullie doen!

Countdown Element