Vervoer

Het vervoer van uw kind van en en naar school kan op verschillende manieren gebeuren.

TE VOET OF MET DE FIETS

Wij stimuleren een gezonde wandeling of het gebruik van de fiets om de school te bereiken. Voor uw fiets is een veilige fietsenstalling voorzien. We vinden een goede zichtbaarheid in het verkeer erg belangrijk. Goed werkende fietsverlichting is verplicht. Een fluohesje bevordert de zichtbaarheid!

MET DE AUTO

Omwille van de vrijheid van keuze van onderwijs heeft u recht op een vergoeding van de overheid, als er op 4 km van de woonplaats geen andere School met de Bijbel gelegen is. De vergoeding wordt berekend vanaf de vijfde kilometer.

CARPOOLEN

U kunt afspreken met andere ouders om aan carpooling te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Eén ouder neemt ook andere kinderen mee en ontvangt de vergoedingen voor al de vervoerde kinderen;
  • Enkele ouders spreken af om beurtelings te rijden en delen de vergoeding onderling;

MET DE BUS

De school organiseert busvervoer in eigen beheer. Uw kind kan hier gebruik van maken mits het betalen van een maandelijkse vergoeding.

Wenst u meer informatie over het (bus)vervoer? Neem gerust contact op via busvervoer@smdb-ark.be.