Oudercontact

De ouders zijn onze partners bij de opvoeding van de kinderen. We ontmoeten u dan ook heel graag op school. Een goede samenwerking is heel belangrijk.

U kunt steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. Voel u vrij om de leerkrachten aan te spreken op school.

Wenst u graag uitvoerig en rustig de tijd te kunnen nemen om samen te zitten, dan maakt u best een afspraak.

Jaarlijks organiseren we een aantal oudercontacten waarin we het welbevinden, de betrokkenheid en het leerproces van uw kind bespreken.

Data oudercontacten 2023-2024
– donderdag 26 oktober 2023: KO + LO (enkel op vraag van leerkrachten)
– donderdag 21 december 2023: KO + LO
– donderdag 28 maart 2024: KO + LO
– donderdag 27 juni 2024: KO + LO (uitgezonderd L6)

Uur: 15.45u – 20.00

Plaats: de klas van uw kind of het bureau van de zorgcoördinator

Contactpersoon voor een afspraak: de zorgcoördinator of de klasleerkracht

Wijze waarop de school contact opneemt: via de zorgcoördinator (per brief of telefonisch)