Oudercontact

De ouders zijn onze partners bij de opvoeding van de kinderen. We ontmoeten u dan ook heel graag op school. Een goede samenwerking is heel belangrijk.

U kunt steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. Voel u vrij om de leerkrachten aan te spreken op school.

Wenst u graag uitvoerig en rustig de tijd te kunnen nemen om samen te zitten, dan maakt u best een afspraak.

Jaarlijks organiseren we een aantal oudercontacten waarin we het welbevinden, de betrokkenheid en het leerproces van uw kind bespreken.

Data oudercontacten 2019 – 2020
19 september 2019: klassikaal oudercontact
12 december 2019: oudercontact kleuter
19 december 2019: oudercontact lager
30 maart 2020: oudercontact L1
2 april 2020: oudercontact lager (uitgezonderd L1)
22 juni 2020: oudercontact kleuter
29 juni 2020: oudercontact lager (uitgezonderd L6)

Uur: 15.45u – 20.00

Plaats: de klas van uw kind of het bureau van de zorgcoördinator

Contactpersoon voor een afspraak: de zorgcoördinator of de klasleerkracht

Wijze waarop de school contact opneemt: via de zorgcoördinator (per brief of telefonisch)