Bestuur

Het schoolbestuur is als werkgever verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school. Deze is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid.

Het bestuursorgaan van ‘De Ark’ is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Gregory Goudeseune
  • Overige bestuursleden: John Windels, Luc D’Hulst, Steven Schietgat en Francky Bruneel.